پیشرفت ۸۲ درصدی ساخت سد لاستیکی شاخرز صومعه سرا - vidiko