ویدیو گزارش ایسنا از اتفاقات اطراف هتل رونالدو و یارانش - vidiko