شرکت فناور ایرانی موفق به بومی سازی دستگاه آسیاب جداکننده غلتکی - vidiko