شروع قدرتمند تیم فوتسال زیر ۱۹ سال در مسابقات کافا - vidiko