درج یک آیین جهانی در تقویم خورشیدی قالیشویان دومین جمعه پاییز - vidiko