تصادف زنجیره ای بر اثر وزش باد شدید در خواف ۸ نفر روانه بیمارستان - vidiko