بیانیه گرامیداشت یاد شهدای بمباران شیمیایی سردشت - vidiko