بازنشر اظهارات ملاقلی پور درباره علی شادمان میم مثل مادر - vidiko