بازار داغ شایعات و کاسبی در حوزه زلزله امدادرسانی قطره چکانی - vidiko