جداسازی پلاسما از خون در عرض نیم ساعت و با دقت بالا - vidiko