تشخیص بیماری زوال عقل با اجسام لویی قبل از بروز علائم ممکن شد - vidiko