۵ بازیکن خارجی النصر برای جدال با پرسپولیس مشخص شدند - vidiko