۴۶۴ نفر در کرمانشاه برای انتخابات مجلس پیش ثبت نام کردند - vidiko