۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به پروژه های گردشگری اعطا می شود - vidiko