۲ غیر نظامی یمنی در حملات توپخانه ارتش عربستان کشته شدند - vidiko