۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان های اهرم و خورموج استان - vidiko