۱۸۰ هزار دانشجوی مازندرانی دو واحد درس آشنایی با معارف دفاع مقدس - vidiko