گل محمدی مقصر باخت هستم از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می کنم - vidiko