گروه تیم ملی پینگ پنگ در بازی های آسیایی مشخص شد - vidiko