گرایی مغلوب قهرمان المپیک شد همچنان در حسرت طلای جهان - vidiko