گالری های خانه هنرمندان خالیست نمایشگاه محیطی ادامه دارد - vidiko