کسب رتبه ششمی و پنجمی نونهالان سوارکار ایرانی در مسابقات پرش - vidiko