کرونا هوادار و فستیوال کارت در سوپرجام پرحادثه - vidiko