/کدام آثار حراج تهران بالای ۱۰ میلیارد فروش رفت - vidiko