کانادا ۱۱ معترض حامل سلاح را در مرز با آمریکا دستگیر کرد - vidiko