کامیون روسی صلیب سرخ بالاخره به مرکز قره باغ رسید - vidiko