پیش ثبت نام حدود ۱۰ هزار نفر تا ساعت ۱۶ امروز - vidiko