پیش بینی اسطوره ها از فینال لیگ قهرمانان سیتی ۵ اینتر صفر - vidiko