پوتین با نخست وزیران هند و رژیم صهیونیستی درباره اوکراین گفت - vidiko