پایان کار نمایندگان پاورلیفتینگ ایران با ۱۲ مدال در قهرمانی جهان - vidiko