وزیر خارجه عربستان مشتاقانه منتظر مذاکره با ایران هستیم - vidiko