وزیران خارجه پاکستان و روسیه درباره تحولات اوکراین گفت وگو کردند - vidiko