وزش باد شدید لحظه ای و بارش پراکنده طی سه روز آینده در همدان - vidiko