هدایت هاشمی و حسین رفیعی در پشت صحنه سریالی با موضوع شهدای مدافع - vidiko