نگرانی واشنگتن از همکاری ایران با کشورهای آمریکای لاتین - vidiko