نصب ۳۲ سامانه دوربین نظارتی در محورهای مواصلاتی لرستان - vidiko