نذرواره علوی با طبخ و توزیع ۱۱ هزار پرس غذا میان نیازمندان در - vidiko