نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شد - vidiko