نجات جان و مال ساکنان بلوار شهید همت کرمان از آتش سوزی ناشی - vidiko