نتانیاهو در بیمارستان ماندنی شد جلسه هفتگی کابینه به تعویق افتاد - vidiko