مسافرآستانه کمک هزینه گروه ها پیش از اختتامیه جشنواره تئاتر - vidiko