مردان دو برابر زنان به پارکینسون مبتلا می شوند - vidiko