مراسم سوگواری ۲۸ صفر در حرم سیدالکریم حسنی ع برگزار می شود - vidiko