قهرمان کشتی جهان به پتروپالایش تاکستان پیوست - vidiko