قهرمانی پینگ پنگ باز ایران در مسابقات اردن - vidiko