قهرمانی ملی پوشان ۹۸ در فوتسال جام فجر آرارات و قلم ورزش دوم - vidiko