قطع برق ورزشگاه آزادی قبل از نشست خبری الهلال - vidiko