قالیباف گروه های جهادی با تلاش ویژه خود در رفع محرومیت ها تلاش - vidiko