فکری نگران شرایط مالی بازیکنان تیم نفت مسجدسلیمان هستم - vidiko