فرمانده کل سپاه اجازه نمی دهیم دست دشمن به حریم امنیت ما برسد - vidiko